Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

 

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Vyhlášky obce

 Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za odkladani komunalniho odpadu z nemovité věci, kterou se zrušuje OZV č.2-2021 .odt  1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.odt

Příloha č. 1 k OZV.docx

 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů.odt  1.1.2024
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadůa nakládání se staveb. odpadem na území obce Milíkov 9.12.2022
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Oprava zřejmých nesprávností  
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy při nedostatku vody  
OZV o regulaci hluku v pracovních dnech a dnech pracovního klidu 1. 9. 2009
Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 2/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Milíkov  
Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 4/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Milíkov  
Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 5/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2008  
Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 6/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000  
Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Milíkov  
Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 7/2018, o nočním klidu  
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2018, o místním poplatku ze psů 1. 1. 2019 
Obecně závazná vyhláška obce Milíkov č. 8/2018, kterou se stanoví část společného školského obvod  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Milíkov u Marián  
OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální 3. 5. 2016 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- Opatření obecné povahy při přechodném nedostatku vody  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzdu  
OZNÁMENÍ O ÚPLNÉ AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHEB  
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ  
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby  
OZV o regulaci hluku v pracovních dnech a ve dnech pracovního volna  
Oznámení o vydání opatření obecné povahy zásady územního rozvoje rozvoje KK  
OZV o místním poplatku ze psů 10. 10. 2008
OZV O ZNAKU A VLAJCE OBCE MILÍKOV A JEJICH UŽÍVÁNÍ 20. 2. 2009
OZV Požární řád 5. 5. 2008 
OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 3. 6. 2008 
OZV k zabezpečeni místních záležitostí k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty 6. 6. 2008 
OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  3. 7. 2008 
OZV o odpadech-doplňující 10. 10. 2008 
OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v územním obvodu-změna a doplňuj 10. 10. 2008

OZV o odpadech

 

 

1. 3. 2007

Hřbitovní řád.pdf

4.5.2023