Povinné informace

  1. Oficiální název 
   Obec  Milíkov
   Obecní úřad Milíkov

    
  2. Důvod a způsob založení  
   Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.


   Obec (město) pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů obec (město) chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech České republiky.
   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
    

  3. Organizační struktura  
   Popis organizační struktury povinného subjektu. 
  4. Kontaktní spojení  
   Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna...


   Obec Milíkov, Milíkov 1, 350 02 Cheb
   tel: 354 693 202
   fax: 354 693 411
   e-mail:obec.milikov@seznam.cz

    
  5. Bankovní spojení: 14524331/0100 (KB)
  6. IČ: 00572713
  7. DIČ: nejsme plátci
  8. Rozpočet
   Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok. zde
  9. Žádosti o informace  
   Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.
  10. Příjem žádostí a dalších podání  
   Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.
  11. Opravné prostředky  
   Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
  12. Formuláře
   Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.
  13.  Návody pro řešení životních situací   
   Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR). zde
  14. Nejdůležitější předpisy  
   Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
  15. Sazebník úhrad za poskytování informací
   Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.    
  16. Výroční zpráva o poskytování informací    
   Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.
  17. Seznam organizací
   Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na  rozpočet povinného subjektu.  
  18. Identifikace správce osobních dat
   Označení pověřence - Ing. Lenka Woldertov
   Kontaktní údaje na pověřence: Tel.: 773 939 901, e-mail: kalliope1@seznam.cz (Mikroregion Chebsko, d.s.o., nám. Krále Jiřího 1/14, 350 02, Cheb, IČ 711 964 71, DS 45r7kft)
  19. Zpracovani a ochrana osobnich udaju.docx (18042) ke stažení zde