Zastupitelstvo

15.11.2014 15:29
starosta obce
Jan Benka
místostarosta
Petr Dick
zastupitelé
Radka Hanušová- Kontrolní komise
Markéta Mrázová- Finanční komise
Ladislav Ivány- VPP; CHKO+ŽP; pohřebnictví