Zastupitelstvo

29.10.2018 15:29
starosta obce
Jan Benka
místostarosta
Petr Dick
zastupitelé
Radka Hanušová- Kontrolní komise
Markéta Mrázová- Finanční komise
Pavel Torma Jalůvka