UV ČR ze dne 11.5.2020 a MO MZD

12.05.2020 13:31
  • 236. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
  • Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 12. 5. 2020