UV ČR o přijetí krizových opatření ze dne 4. května 2020 a MO MZd

05.05.2020 13:50

Opatreni vlady (1).pdf (252491)
Mimořádné_opatření_-_nošení_ochranných_prostředků_dýchacích_cest,_s_výjimkami,_platné_od_5._5._2020.pdf (224117)
sb082-20-AK.pdf (115963)