TZ: MěÚ Cheb: Adekvátní opatření k ochraně zdraví před nemocí Covid 19

12.02.2021 14:23

Vážení spoluobčané,

vzhledem k vývoji epidemické situace v našem regionu a v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR jsme nuceni na Městském úřadě v Chebu od 15. 2. 2021 omezit úřední hodiny, a to v pondělí od 8.00 do 13.00 a ve středu od 12.00 do 17.00 hodin.

Abychom pro Vás zachovali nezbytný výkon agend, musíme zaměstnance rozdělit v souladu s vydanými doporučeními Vlády ČR do oddělených pracovních skupin. Z důvodu zvýšení Vaší bezpečnosti, budou přítomní zaměstnanci pravidelně testováni. Naléhavě Vás prosíme o zvážení, zda je Vaše návštěva městského úřadu neodkladná. V případě, že ne, odložte ji prosím z důvodu bezpečnosti na později. To platí i v případě vydávání parkovacích karet. Naléhavost Vaší situace můžete konzultovat telefonicky s příslušným pracovníkem, který Vám odpoví na veškeré Vaše dotazy.

Pokud budete přesto nuceni budovy městského úřadu navštívit, musíte použít z důvodu bezpečnosti jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95.

Svoje záležitosti můžete také vyřídit telefonicky, elektronickou komunikací či písemně. Písemná podání můžete zanechat v podatelně Městského úřadu Cheb v budově na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (v omezených úředních hodinách), případně doručením do poštovní schránky Městského úřadu Cheb, která je umístěna u vchodu do areálu úřadu ve Školní ulici.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že se situace v nejbližší době zlepší.