Stanovisko Ministerstva vnitra k činnosti obecní policie a Policie České republiky při zajišťovaní péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace

10.04.2020 09:09

StaMV_KarNepřizPol.pdf (422676)