PRODEJ DŘEVA

11.06.2019 15:43

Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje prodá 16 m3 palivového dřeva (javor, vrba, hrušeň, třešeň, švestka) za celkovou částku 8482,- Kč (vč. DPH). Dřevo se nachází na Statku Milíkov, Milíkov 18, 350 02 Cheb. Nakládka je možná na vozidlo s povolenou hmotností maximálně 12 t. Těžší vozidla nesmí na pozemek zajíždět. Zájemci o dřevo mohou kontaktovat telefonicky Ing. Veroniku Procházkovou,
tel. 737 604 548, nebo emailem na prochazkova@muzeumcheb.cz.