Příručky MŠMT ohledně otevření škol

04.05.2020 13:14

Příručky MŠMT (připravené v úzké součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví) upravující rámcové hygienické a provozní podmínky stanovené v souvislosti s postupným obnovováním provozu mateřských škol, základních škol a středních škol (konzervatoří) v souladu s harmonogramem uvolňování schváleným vládou České republiky.

 

ochrana_zdravi_ms.pdf (1123527)
ochrana_zdravi_ss_kon.pdf (1237782)
ochrana_zdravi_zs.pdf (1045505)
příloha_čestné_prohlášení.pdf (275206)