Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

30.12.2016 11:32

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením

§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se
výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne : 05.01.2017 od : 07:30 hod do : 15:30 hod.
v lokalitě : Milíkov - část obce: Malá Šitboř
na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient.:
část obce : Malá Šitboř
č.p.:/č.orient. bez ulic : 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 24, 27, 31, 32, 40, 41, 44, 45, 54, 58, 63, 68, 69
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici
na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz
v záložce Odstávky a následně také rozmístěny
v dotčených lokalitách formou oznámení.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených
odběratelů způsobem u vás obvyklým ( např.umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky,
obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)
Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel vaší obce.
S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860