Očkování a čipování psů

16.06.2020 15:27

27.6.2020

Milíkov           09:00

Těšov             09:45

Mokřina         10:00

Velká Šitboř  10:30

Malá Šitboř   10:45

Uvedené časy mohou mít odchylku v návaznosti na množství očkovaných psů.