Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 3. 8. 2020 a Sdělení Ministerstva zdravotnictví

03.08.2020 08:18

Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-3-8-2020-1.pdf (314675)
Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-1-1.pdf (225006)