NV a UV ČR o přijetí krizových opatření ze dne 14. dubna 2020

15.04.2020 08:59

172. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

173. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

174. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

sb0062-2020.pdf (93855)