Nařízení vlády, usnesení vlády a MO MZd

15.04.2020 08:52

  154. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.

·         155. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

·         156. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

·         157. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 158. UsnesenívládyČeskérepublikykzajištěníposkytovánízdravotníchslužebposkytovatelizdravotníchslužebakzajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Mimoradne_opatreni_-_noseni_ochrannych_prostredku_dychacich_cest_s_vyjimkami-1.pdf (210334)
sb0057-2020.pdf (96871)
sb0058-2020.pdf (118588)