MO a sdělení Ministerstva zdravotnictví

14.09.2021 17:25

Ochranne-opatreni---stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-11.-9.-2021.pdf (417109)
Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-strednim-a-vysokym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-13.-9.-2021.pdf (124548)
Zmena-mimoradneho-opatreni-z-30.-srpna-2021-k-testovani-zamestnancu-a-klientu-v-dlouhodobe-peci-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-13.-9.-2021.pdf (146112)
Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-26.-8.-2021-k-omezeni-maloobchodniho-prodeje-sluzeb-a-skol-s-ucinnosti-od-13.-9.-2021.pdf (184934)