Mimořádná opatření a ochranná opatření MZd ke covid-19 ze dne 2. června 2020

04.06.2020 10:40

Mimoradne_opatreni_-_omezeni_provozoven_a_provozu_sluzeb_s_ucinnosti_od_4._do_8._6._2020-1.pdf (307633)
Mimoradne_opatreni_-_omezeni_provozoven_a_provozu_sluzeb_s_ucinnosti_od_8._6._2020_do_odvolani-1.pdf (308024)
Mimoradne_opatreni_-_zakaz_a_omezeni_hromadnych_akci_nad_500_osob_s_ucinnosti_od_8._6._2020_do_odvolani.pdf (249744)
Ochranne_opatreni_-_omezeni_prekroceni_statni_hranice_CR_od_15._6._2020.pdf (331864)
Zruseni_mimoradneho_opatreni_ze_dne_9._dubna_2020_k_narizeni_poskytovatelum_socialnich_sluzeb.pdf (217638)