Kraj spouští další vlnu kotlíkových dotací + Přehled seminářů ke kotlíkovým dotacím II

01.08.2017 14:38
Karlovarský kraj je prvním z regionů, který odstartuje v pořadí již druhou vlnu kotlíkových dotací, díky níž rozdělí majitelům rodinných domů dalších více než 64 milionů korun na výměnu starých neekologických kotlů za nové. Příjem žádostí začne 30. srpna od 14 hodin a zájemci je budou podávat elektronicky.

Výzvu schválilo zastupitelstvo kraje na svém mimořádném zasedání dne 26. července. Peníze z Operačního programu Životního prostředí umožní získat nový kotel přibližně 700 žadatelům. „Velké zjednodušení celého procesu oproti minulé vlně kotlíkových dotací přinese elektronické podávání žádostí. Zájemci nyní vyplní několik základních identifikačních údajů elektronicky, čímž získají nárok na pořadí. Zbylé údaje doručí na krajský úřad v listinné podobě do 10 dnů od elektronického podání žádosti. Díky novým podmínkám Ministerstva životního prostředí odpadne také povinnost realizovat mikroenergetická opatření,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

O kotlíkové dotace mohou nově žádat pouze ti majitelé rodinných domů, jejichž původní kotel se řadí mezi zdroje nesplňující třetí, čtvrtou nebo pátou emisní třídu. „Druhá vlna kotlíkových dotací se od té předchozí liší také v typech podporovaných zdrojů tepla. Nově budou žadatelé měnit stávající kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel, kotel pouze na biomasu s ručním nebo s automatickým přikládáním nebo za tepelné čerpadlo. Zájemci o dotaci budou moci získat 75 až 120 tisíc korun, a to dle typu nově pořízeného zdroje vytápění,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
 
„Kotlíkové dotace jsou revolučním dotačním projektem, který se nám podařilo nejen vymyslet, ale i vydupat ze země. S Evropskou komisí jsme před třemi lety hledali a nakonec i našli způsob, jak z evropských peněz přímo podpořit domácnosti, což z evropských dotačních programů běžně nejde. Výměna starých kotlů za nové a ekologičtější je přínosem pro nás pro všechny, protože právě lokální topeniště se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v ČR. Letos posíláme do krajů další 3,4 miliardy korun a předpokládáme, že se nám v této vlně podaří vyměnit dalších 35 tisíc kotlů,“ uzavírá ministr životního prostředí Richard Brabec.
 
Příjem žádostí bude ukončen 29. března 2019. Pravidla dotačního programu včetně všech potřebných dokumentů budou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách Karlovarského kraje. Veškeré dotazy jsou také připraveni zodpovědět úředníci z oddělení grantových schémat krajského úřadu, kteří mají na starosti kotlíkové dotace:
 
Kamila Caháková, tel: 354 222 424, email: kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová, tel: 354 222 414, e-mail: jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Michal Mottl, tel: 354 222 263, e-mail: michal.mottl@kr-karlovarsky.cz
Petra Našová, tel.: 354 222 268, e-mail: petra.nasova@kr-karlovarsky.cz
Jaroslava Slavíková, tel: 354 222 132, e-mail: jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz

Přehled seminářů ke kotlíkovým dotacím II

 

Město

Termín

Čas

Místo

Mariánské Lázně

2.8.2017

15:30

městský úřad

Karlovy Vary

3.8.2017

15:30

krajský úřad

Sokolov

7.8.2017

15:30

městský úřad (hlavní budova)

Cheb

9.8.2017

15:30

městský úřad

Ostrov

14.8.2017

15:30

městský úřad

16.8.2017

15:30

budova LaRitma

Nejdek

21.8.2017

15:30

Kinokavárna

Chodov

23.8.2017

15:30

městský úřad

Nové Sedlo

15.8.2017

10:00

městský úřad

Loket

15.8.2017

13:00

městský úřad

Horní Slavkov

15.8.2017

17:00

městský úřad

 

Zdroj: kr-karlovarsky.cz