Karlovarský kraj vyhlašuje anketu Senior roku 2017

31.07.2017 09:14

Karlovy Vary (27. 7. 2017) Máte ve svém okolí seniora, který je něčím výjimečný? Pak ho nominujte do nově vyhlášené ankety Karlovarského kraje Senior roku 2017, jež si klade za cíl podpořit aktivní stárnutí našich obyvatel a posílit postavení seniorů ve společnosti. Návrhy na ocenění můžete zasílat do 15. září.

„Při svých pracovních cestách a jednáních se pravidelně setkávám se seniory, kteří  jsou i přes svůj vysoký věk stále aktivní a zajímají se o dění kolem sebe. Obdivuji jejich neutuchající elán a energii. Rozhodli jsme se proto, že ještě letos vyhlásíme anketu, prostřednictvím které bychom chtěli tyto výjimečné osobnosti ocenit a ukázat veřejnosti, že život v důchodovém věku rozhodně nekončí. Věřím, že se anketa bude líbit a že nám přijde spousta zajímavých nominací,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová, která nad akcí osobně převzala záštitu.

 

Nominovat lze jednotlivce z Karlovarského kraje, kterému musí být minimálně 60 let. „Formulář anketního lístku najdou zájemci na internetových stránkách kraje. V papírové podobě bude lístek otištěn v srpnových Krajských listech. Do formuláře bude potřeba kromě nominovaného uvést i informace o člověku, který návrh zaslal, a důvod, proč vybranou osobu nominoval, “ doplnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a bezpečnosti Petr Kubis.

 

Odevzdat anketní lístek lze trojím způsobem:

 

1. Vyplnit elektronický formulář na internetových stránkách Karlovarského kraje

 

2. Zaslat vyplněný naskenovaný formulář ze srpnového vydání Krajských listů e-mailem na adresu: petra.sindelarova@kr-karlovarsky.cz

 

3. Zaslat vyplněný formulář ze srpnového vydání Krajských listů poštou na adresu:

 

Krajský úřad Karlovarského kraje

Odbor sociálních věcí

Bc. Petra Šindelářová Svatošová

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

 

Všechny správně podané nominace zaslané v požadovaném termínu budou předloženy pracovní skupině, která sestaví konečný přehled oceněných. Tento přehled bude následně předložen na vědomí Radě Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 5. října  v Městském domě kultury Sokolov, kde bude připraven bohatý kulturní program a občerstvení. Mezi pozvanými hosty budou kromě oceněných také občané, kteří zaslali nominace.