Informace zastupitelů obce Milíkov o stavu provozování vodovodu

15.03.2018 09:42

Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Milíkov. Osobou odpovědnou je autorizovaný technik p. Václav Mls. Obec Milíkov vlastní platné povolení k provozování vodovodu. V tomto směru zastupitelstvo obce neplánuje žádnou změnu a jeho cílem je udržet vodovod ve vlastnictví obce.

V předchozích letech bylo provedeno vyhledání a opravení skrytých poruch na vodovodní síti a byla zrekonstruována akumulace vodojemu. Tím bylo dosaženo toho, že podzemní voda ze studny je dostačující pro potřeby zásobení obyvatelstva pitnou vodou. Voda povrchová z jiných zdrojů není a nebude využívána. Kvalita dodávané vody vyhovuje platné legislativě a obec Milíkov není vlastníkem žádné vyjímky z kvality dodávané pitné vody. Do budoucna plánujeme pouze postupnou výměnu ovládacích armatur a pasportizaci objektů.

Na přelomu roků 2016 a 2017 proběhla kontrola ministerstva zemědělství se zaměřením na plnění povinností vlastníka a provozovatele vodovodu s vyhovujícím výsledkem. Na základě požadavků této kontroly byly dopracovány nové smlouvy včetně obchodních podmínek a reklamačního řádu. Tato legislativa nyní prochází doplněním o požadavky týkající se nového nařízení v oblasti ochrany osobních údajů GDPR. Po doplnění těchto požadavků budou odběratelé požádáni o uzavření nových smluv s obcí.

Na závěr můžeme zopakovat to nejdůležitější z předchozích informací a to je, že cílem zastupitelstva obce Milíkov je především udržení stávajícího vlastnictví a provozování obecního vodovodu obcí Milíkov.

 

           

 

           

 

                                                                                                                      Benka Jan

                  Starosta obce Milíkov