Informace - Omezení provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021 - výjimka pro děti zákonných zástupců vybraných profesí (náhrada za institut určené školy)

09.04.2021 10:59

Mimořádné opatření MZd týkající se omezení škol a školských zařízení od 12. 4. 2021, ve kterém je uvedena výjimka pro děti zákonných zástupců vybraných profesí, a to jako náhrada za institut určených škol dle krizového zákona, viz:

 

14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Rada Asociace krajů ČR na svém včerejším večerním jednání požádala Vládu ČR, o rozšíření výčtu profesí, aby to korespondovalo s jejich vymezením v nouzovém stavu. Je tedy možné, že ještě dojde k jejich úpravě. O případné změně Vás budeme informovat.

 

K otázce spuštění rezervací pro očkování 65+ uvádíme, že je zatím blíže neurčeno na druhou polovinu měsíce dubna 2021.

 

Mimořádné-opatření-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání (1).pdf (334173)