Informace k dočasně uzavřenému pracovišti registru vozidel a řidičů na Městském úřadě Cheb

11.02.2020 15:19

V termínu od 17. 2. do 3. 3. 2020 bude z důvodu provádění stavebních úprav uzavřeno pro veřejnost pracoviště registru vozidel a řidičů v budově Městského úřadu Cheb, ulice 26. dubna 4.

V průběhu rekonstrukce budeme z technických důvodů schopni provádět pouze následující úkony, a to na přepážkách

č.  31

 • Dokončení již podané žádosti o registraci vozidla s přidělenou registrační značkou na přání a dokončení žádosti o výdej třetí registrační značky na nosiče jízdních kol,
 • Vydání registračních značek uložených v tzv. depozitu,
 • Oznámení adresy místa umístění vyřazeného vozidla z provozu a účel vyřazení vozidla z provozu po 12 měsících po vyřazení vozidla z provozu,
 • Vývoz nového neregistrovaného vozidla dle provozovny prodejce vozidla,
 • Výdej trvale manipulačních značek pro manipulační provoz,

č. 32

 • Vrácení řidičského průkazu,
 • Vydání řidičského průkazu, o který již bylo dříve požádáno,
 • Odevzdání řidičského průkazu ze strany občana, pozbytí, odnětí řidičského oprávnění
  z důvodu uloženého zákazu řízení motorových vozidel a dosažení celkového počtu 12 bodů.

Shora uvedené přepážky se nacházejí v budově Městského úřadu Cheb, ulice 26. dubna 4
(v hale vedle přepážek pracoviště občanských průkazů).

 

Po dobu uzavření pracoviště nelze na Městském úřadě Cheb vyřizovat

 • žádosti o registraci vozidla a provedení změn u vozidel,
 • žádosti o udělení řidičského oprávnění,
 • výměny řidičského průkazu,
 • oznámení o ztrátě nebo odcizení řidičského průkazu.

Tyto úkony lze provést u kterékoliv obce s rozšířenou působností, a to např. na MěÚ Aš, Mariánské Lázně, Sokolov, Karlovy Vary, Kraslice.

 

Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech 354 440 210 a 354 440 211, případně prostřednictvím dotazu na emailovou adresu kovarik@cheb.cz nebo přímo na přepážkách č. 31 a 32. Přepážky se nacházejí v budově Městského úřadu Cheb, ulice 26. dubna 4 (v hale vedle přepážek pracoviště občanských průkazů).

Za případné komplikace se omlouváme a věříme, že provedené úpravy prostor tohoto pracoviště přispějí ke kvalitnějšímu poskytování našich služeb.