Čištění a revize komínů

12.08.2020 09:23

Dne 12.9.2020 sobota, bude v obci kominík provádět čištění komínů, zájemci o službu se budou hlásit na Obecním úřadě u p. Zetochové v úřední dny,

nebo na číslo telefonu 354693202.